Chương trình văn nghệ chào mừng Ngày nhà giáo Việt Nam 20-11

Bài hát Bụi Phấn

Sáng tác: Vũ Hoàng

Khi thầy viết bảng bị phấn rơi rơi
Có hạt bụi nào rơi trên bục giảng
Có hạt bụi nào vươn trên tóc thầy

Em yêu phút giây này thầy em tóc như bạc thêm
Bạc thêm vì bụi phấn để cho em bài học hay

Mai sao lớn nên người làm sao có thể nào quên
Ngày xưa thầy dạy dỗ khi em tuổi còn thơ
 

   

 

Người thầy

Nhớ ơn thầy cô

Bài ca người giáo viên nhân dân

Khi tóc thầy bạc

Bài ca cô giáo trẻ

Tiếng hát những cô giáo trẻ

Bụi Phấn

Dáng thầy

 Còn nữa