TUỔI TRẺ THÀNH PHỐ PHỦ LƯ
TỈNH HÀ NAM

"Yêu tổ quốc, yêu đồng bào.      Học tập tốt, lao động tốt.     Đoàn kết tốt, kỷ luật tốt.     Giữ ǵn vệ sinh thật tốt.     Khiêm tốn, thật thà, dũng cảm"

Trang chủDiễn đàn

Giới thiệu chung
Cuộc Đời hoạt động
Những câu nói của Bác
Tư tưởng HỒ CHÍ MINH
Bản Di Chúc
Tác phẩm của  Bác
Phong cách Bác Hồ
Học và Làm
Album Ảnh Bác
Phim tài liệu về Bác
Chuyện Bác Hồ
Nghe chuyện Bác Hồ
Thơ về Bác
Lời bài hát về Bác
Nghe Nhạc về Bác
Hát Karaoke
Hà Nam với Bác Hồ

Soạn: AM 531065 gửi đến 996 để nhận ảnh này

Yêu thương con người - nét đẹp vĩnh hằng trong chuẩn mực đạo đức Hồ Chí Minh
 

    Ngày 5 tháng 6 năm 1911, khi xuống tầu Đô đốc La-tút-xơ Tơ-rê-vin làm phụ bếp để ra nước ngoài t́m đường cứu dân, cứu nước, ngoài chút kiến thức học được ở nhà trường và đôi bàn tay sẵn sàng làm đủ nghề "miễn là lương thiện" để sống và hoạt động, hành trang của anh thanh niên Nguyễn Tất Thành chỉ là ḷng yêu nước và yêu thương con người sâu sắc; Hành trang giản dị ấy, nhưng lại là kết tinh của truyền thống hàng ngàn năm dựng nước và giữ nước của dân tộc ta, được bổ sung bằng mồ hôi và máu của những phu Cửa Rào, phu đồn điền cao su Lộc Ninh, của hàng loạt những sĩ phu đă bỏ ḿnh v́ nước trong cuộc kháng chiến chống Pháp đầu thế kỷ; truyền thống ấy có lời hát ru của bà, có làn điệu ngọt ngào, da diết của dân ca xứ Nghệ... Tất cả sâu lắng trong ḷng Anh, được chính Anh bổ sung, nâng cao và hoàn thiện suốt đời, trở thành ḷng nhân ái bao la Hồ Chí Minh.

    Nghiên cứu chủ nghĩa Mác-Lênin và đặc biệt là nhận thức từ thực tiễn đấu tranh của các dân tộc, có dịp so sánh những người Pháp ở Pháp với những tên thực dân Pháp ở Đông Dương, hoà ḿnh vào cuộc sống của những người lao khổ ở khu Hắc Lem, thành phố Niu oóc... Hồ Chí Minh đă rút ra kết luận quan trọng: Trên đời này có hai hạng người: Người thiện và người ác, hai thứ việc: việc chính và việc tà. Trải qua quá tŕnh 10 năm t́m ṭi, khảo nghiệm, năm 1920 khi bắt gặp chủ nghĩa Mác Lênin, Hồ Chí Minh đă t́m thấy ở đây con đường giải phóng dân tộc, t́m thấy cái cẩm nang để giải phóng triệt để con người. Đó là độc lập gắn liền với chủ nghĩa xă hội. Bởi theo Người, t́nh yêu thương con người không thể chung chung, tŕu tượng, mà thiết thực, cụ thể, trước hết giành cho người mất nước, người cùng khổ, chính v́ vậy, Người giành cả cuộc đời Người để lo giải phóng cho dân tộc, đấu tranh cho con người thoát khỏi áp bức, bất công. Người tâm sự: "Cả đời tôi chỉ có một mục đích, là phấn đấu cho quyền lợi của Tổ quốc, và hạnh phúc của quốc dân; Những khi tôi phải ẩn nấp nơi núi non, hoặc ra vào chốn tù tội, xông pha sự hiểm nghèo, là v́ mục đích đó" .

    Với Hồ Chí Minh, t́nh yêu thương con người là không biên giới. Trước hết, Người lo cho dân tộc của Người và sau đó, Người lo cho tất cả những kiếp người trên hành tinh c̣n bị đoạ đầy, đau khổ, bởi v́: "Họ là thân thích ruột già, công nông thế giới đều là anh em".

    Tư tưởng yêu thương con người được Hồ Chí Minh nêu lên và vận động mọi người cùng thực hiện suốt cả cuộc đời. Cho tới trước lúc đi xa, trong lời Di chúc, khi để lại: "muôn vàn t́nh thân yêu cho toàn dân, toàn Đảng, cho toàn thể bộ đội, cho các cháu thanh niên và nhi đồng", và "gửi lời chào thân ái đến các đồng chí, các bầu bạn và các cháu thanh niên, nhi đồng quốc tế". Người vẫn ân cần nhắc nhở toàn Đảng phải tiếp tục chăm lo cho con người. Trước hết là những người đă hy sinh một phần xương máu cho công cuộc kháng chiến, là cha mẹ vợ con thương binh, liệt sĩ, là bà con nông dân, là thanh niên, phụ nữ... lo cho hiện tại, lo đào tạo cho tương lai; Ngay cả "với những nạn nhân của chế độ cũ như: trộm cắp, gái điếm, cờ bạc, buôn lậu... th́ nhà nước phải vừa giáo dục, vừa dùng pháp luật để cải tạo họ, giúp họ trở nên những người lao động lương thiện".

    T́nh yêu thương con người của Bác Hồ là rất cụ thể, từ việc to như lo giải phóng cho con người, khuyến khích: "phần tốt ở mỗi con người nẩy nở như hoa mùa xuân, và phần xấu bị mất dần đi", đến việc chăm lo từng con người cụ thể, không chỉ: Lụa tặng cụ già, sữa tặng bà mẹ sinh ba, mà là từng bát cơm, manh áo, từ chỗ ở, việc làm để an cư, lạc nghiệp đến tương cà mắm muối hàng ngày cho nhân dân. Bác lo cho cả dân tộc và chăm lo cho từng chiến sĩ bảo vệ, phục vụ quanh Người. Theo Bác: Yêu thương con người là phải tôn trọng, quư trọng con người. Bác đánh giá cao vai tṛ của nhân dân: "Trong bầu trời không ǵ quư bằng nhân dân". Bác tôn trọng từ các nhà khoa học, các bậc hiền tài cho tới những người lao công quét rác, bởi theo Bác, từ Chủ tịch nước tới người lao động b́nh thường, nếu hoàn thành tốt nhiệm vụ, đều được coi trọng, đều vẻ vang như nhau. Theo Bác, Yêu thương con người là phải sống với nhau có t́nh, có nghĩa. Năm 1968, khi làm việc với cán bộ Ban tuyên huấn Trung ương về việc xuất bản sách "Người tốt, việc tốt", nhằm tuyên truyền sâu rộng những gương điển h́nh tiên tiến trong lao động sản xuất, trong ứng xử giữa những con người, Bác Hồ đă nhắc nhở: "Hiểu chủ nghĩa Mác-Lênin là phải sống với nhau có t́nh, có nghĩa. Nếu thuộc bao nhiêu sách mà sống không có t́nh, có nghĩa th́ sao gọi là hiểu chủ nghĩa Mác-Lênin được".

    Yêu thương con người vận dụng vào trong Đảng, trong tổ chức là phải "có t́nh đồng chí thương yêu lẫn nhau". Đồng chí Vũ Kỳ, Thư kư riêng của Bác kể lại: Vào dịp tháng 5 các năm 1966, 1968, 1969, Bác đều cho mang bản Di chúc đă viết năm 1965 ra để bổ sung, sửa chữa. Năm 1966, bên cạnh câu đă đánh máy từ năm 1965: "Trong Đảng thực hành dân chủ rộng răi, thường xuyên nghiêm chỉnh tự phê b́nh và phê b́nh là cách tốt nhất để củng cố và phát triển sự đoàn kết và thống nhất của Đảng", Bác ghi thêm vào cùng ḍng câu: "Phải có t́nh đồng chí thương yêu lẫn nhau". Chỉ một ḍng này thôi, cho thấy sự trăn trở của Người về việc không ngừng rèn luyện đạo đức cho mỗi cán bộ, đảng viên. Trong bản tự tay đánh máy năm 1965, Bác gạch chân 5 chữ: Tự phê b́nh và phê b́nh. Song dường như việc nhấn mạnh, kể cả đặt chữ tự phê b́nh lên trước phê b́nh chưa làm Người yên tâm, nên năm 1966 Người bổ sung thêm câu: phải có t́nh đồng chí thương yêu lẫn nhau. Đây chính là đ̣i hỏi xác định động cơ, hay nói chính xác hơn là cái Tâm của người phê b́nh. Bởi khi phê b́nh nhau, cần đúng lúc đúng chỗ đă khó, song mục đích phê b́nh để giúp đỡ nhau tiến bộ mới quan trọng hơn, cái vũ khí phê b́nh ấy phải trở thành văn hoá phê b́nh, chứ không phải là cớ để sát phạt, bới móc nhau.

    Yêu thương con người là một trong bốn chuẩn mực đạo đức Hồ Chí Minh. Các nhà đạo đức học, các nhà khoa học nghiên cứu về tư tưởng Hồ Chí Minh đồng thuận như vậy. Trong 4 chuẩn mực ấy (Trung với nước, hiếu với dân; yêu thương con người; cần kiệm liêm chính, chí công vô tư; tinh thần quốc tế trong sáng) không chuẩn mực nào có thể xem nhẹ, v́ cả 4 chuẩn mực ấy là tiêu chí để đánh giá con người mới, con người mang dấu ấn đạo đức Hồ Chí Minh.

    Tháng 5 này nhớ về Người, ôn lại những lời Người dạy về Đạo đức, đặc biệt soi vào tấm gương đạo đức của Người, vị lănh tụ suốt đời tôn trọng nguyên tắc: "Nói th́ phải làm", mỗi người chúng ta càng thêm nhớ Bác, càng cố gắng thiết thực làm theo lời Bác dạy. Mọi người, mọi nhà, mọi cấp, mọi ngành ai ai cũng khuyến khích cho sự nẩy nở phần thiện vốn có ở mỗi con người và chung tay đẩy lùi phần ác cũng luôn ŕnh rập quanh ta - đó chính là thực hiện chuẩn mực yêu thương con người - nét đẹp vĩnh hằng của Đạo đức Hồ Chí Minh.

 1. Nguyên tắc đạo đức "Nói th́ phải làm" của Bác   

 2. Tinh thần quốc tế trong sáng.

 3. Yêu thương con người - nét đẹp vĩnh hằng trong chuẩn mực đạo đức Hồ Chí Minh 

 4. Những lời dạy của Bác về đạo đức

 5. Năm điều Bác Hồ dạy Thiếu nhi

 6. Sáu điều Bác Hồ dạy là kim chỉ nam cho mọi hoạt động của lực lượng CAND

 7. Năm điều Bác Hồ dạy thanh niên- THƯ GỬI THANH NIÊN CỦA BÁC HỒ

 8. Những nguyên tắc và chuẩn mực đạo đức đối với các tầng lớp khác nhau trong nhân dân

 9. Những nguyên tắc và chuẩn mực đạo đức đối với Phụ lăo

 10. Những nguyên tắc và chuẩn mực đạo đức đối với Phụ nữ

 11. Những nguyên tắc và chuẩn mực đạo đức đối với Thanh, thiếu niên, nhi đồng

 12. Những nguyên tắc và chuẩn mực đạo đức đối với Bộ đội, Công an

 13. Những nguyên tắc và chuẩn mực đạo đức đối với đội ngũ trí thức

 14. Những nguyên tắc và chuẩn mực đạo đức đối với giai cấp nông dân

 15. Đạo đức vô sản, đạo đức cách mạng là thế nào?

 16. Người cán bộ phải có đức tính như thế nào?

 17.  Cán bộ là ǵ

 18. Quan điểm chung của Chủ tịch Hồ Chí Minh về đạo đức

 

Phần mềm dự thi tin học trẻ Hà Nam

Nhóm tác giả: Câu lạc bộ Tin học trẻ THCS Liêm Chính

Thí sinh: Đan Khánh Linh

 

Trở về trang chủ