TUỔI TRẺ THÀNH PHỐ PHỦ LƯ
TỈNH HÀ NAM

"Yêu tổ quốc, yêu đồng bào.      Học tập tốt, lao động tốt.     Đoàn kết tốt, kỷ luật tốt.     Giữ ǵn vệ sinh thật tốt.     Khiêm tốn, thật thà, dũng cảm"

Trang chủDiễn đàn

Giới thiệu chung
Cuộc Đời hoạt động
Những câu nói của Bác
Tư tưởng HỒ CHÍ MINH
Bản Di Chúc
Tác phẩm của  Bác
Phong cách Bác Hồ
Học và Làm
Album Ảnh Bác
Phim tài liệu về Bác
Chuyện Bác Hồ
Nghe chuyện Bác Hồ
Thơ về Bác
Lời bài hát về Bác
Nghe Nhạc về Bác
Hát Karaoke
Hà Nam với Bác Hồ

Soạn: AM 531065 gửi đến 996 để nhận ảnh này

 

Học tập tư tưởng Hồ Chí Minh nghĩa là phải sống và làm việc tốt hơn

Nhân cách Hồ Chí Minh là nhân cách của một vĩ nhân không chỉ ở tầm dân tộc, mà ở tầm thời đại, tầm nhân loại. Chính v́ thế, Người đă được thế giới tôn vinh là danh nhân văn hóa. Trong thế giới biến động như hiện nay th́ nhân cách trong sáng, thanh tao của Hồ Chí Minh lại càng nổi cao vời vợi.


Những năm 20 của thế kỷ XX (1925 - 1927) khi mở lớp tập huấn cho cán bộ đầu tiên - những hạt giống cách mạng, Nguyễn Ái Quốc đă mở đầu bằng bài nói về Tư cách một người cách mệnh. Và cả sau này, khi Đảng ta trở thành Đảng cầm quyền, th́ với Người, chủ đề nổi bật trong giáo dục, rèn luyện cán bộ Đảng, chính quyền, đoàn thể, quân đội vẫn là vấn đề đạo đức cách mạng. Từ "Thư gửi các UBND các bộ, tỉnh, huyện và làng" (tháng 10/1945), "Sửa đổi lối làm việc" (tháng 10/1947) đến "Nâng cao đạo đức cách mạng, quét sạch chủ nghĩa cá nhân" (3/2/1969) cho đến Di chúc, Người đă ân cần nghiêm khắc nhắc nhở "Đảng ta là một Đảng cầm quyền. Mỗi đảng viên và cán bộ phải thật sự thấm nhuần đạo đức cách mạng, thật sự cần, kiệm, liêm chính, chí công vô tư. Phải giữ ǵn Đảng ta thật trong sạch, phải xứng đáng là người lănh đạo, là người đầy tớ thật trung thành của nhân dân".


Hồ Chí Minh đă chỉ ra rất sớm nguy cơ tha hóa của người cán bộ, đảng viên khi ở vào vị trí quyền lực. Người thường xuyên nhấn mạnh: Cái tạo nên sức mạnh của Đảng là ở nơi mỗi cán bộ đảng viên biết thực hiện lời nói đi đôi với việc làm, tự ḿnh nêu gương trước từ việc lớn đến việc nhỏ, lúc gian khổ khó khăn cũng như khi thành đạt. Trong lần nói chuyện tại buổi lễ tốt nghiệp khóa thứ 5. Trường Huấn luyện cán bộ Việt Nam, Bác nói:


"…Ḿnh phải làm gương cho đồng bào, phải siêng năng, hăng hái. Tôi lấy thí dụ như trong việc cứu nạn đói, ḿnh bảo người ta 10 ngày nhịn ăn một bữa mà chính đến ngày nhịn, ḿnh lại cứ chén t́ t́ th́ nghe sao được. Đáng lư dân nhịn một bữa ḿnh nhịn hai bữa mới phải. Về việc khuyến nông cũng vậy, bảo người ta đào đất trồng ngô, trồng khoai mà lúc người ta làm ḿnh lại ngủ th́ sao được?".


Những ai đang dầm ḿnh trong đam mê quyền lực, tham nhũng, đặc quyền, đặc lợi, bỏ rơi lư tưởng cách mạng hoặc lư tưởng chỉ c̣n trên đầu lưỡi, che đậy cho tham vọng thấp hèn, tội lỗi hăy nhớ lại cuộc sống của Bác, lời dạy của Bác về tư cách đạo đức của người cách mạng để suy ngẫm, soi xét ḿnh, tăng thêm nghị lực cho cái thiện chiến thắng cái ác trong mỗi con người.


Tham ô, buôn lậu đă trở thành quốc nạn không chỉ gây nên thiệt hại vô cùng to lớn về kinh tế, mà c̣n làm xói ṃn ḷng tin của nhân dân vào chế độ, vào Đảng, Nhà nước. Bác chỉ rơ: "Tham ô là trộm cướp... Tội lỗi ấy cũng nặng như tội lỗi Việt gian, mật thám... Chống tham ô, lăng phí và bệnh quan liêu cũng quan trọng và cần kíp như đánh giặc trên mặt trận...


Tham ô, lăng phí, quan liêu là một "thứ giặc ở trong ḷng". Nếu chiến sĩ và nhân dân ra sức chống ngoại xâm mà quên chống giặc nội xâm, như thế là chưa làm tṛn nhiệm vụ của ḿnh...


Năm 1962, trong bài nói chuyện tại Hội nghị cán bộ cao cấp của Đảng và Nhà nước, Bác lại nói: "Tham ô là lấy trộm của công, chiếm của công làm của tư...


Nếu nhà ai bị mất cắp, mất trộm, th́ hô hoán lên và cả xóm, cả làng đuổi bắt kẻ trộm. Khi của công bị mất cắp, mất trộm th́ mọi người đều có trách nhiệm vạch mặt kẻ gian và đưa nó ra trước pháp luật, v́ mọi người đều có nghĩa vụ giữ ǵn của công… Tham ô của công tức là xâm phạm đến lợi ích chung của nhân dân, tức là kẻ địch của nhân dân…".


Bác chỉ rơ: kẻ địch gồm có ba loại: Chủ nghĩa tư bản và bọn đế quốc là kẻ địch rất nguy hiểm.


Thói quen và truyền thống lạc hậu cũng là kẻ địch to .. Loại thứ ba là chủ nghĩa cá nhân".


Thắng lợi của chủ nghĩa xă hội không thể tách rời thắng lợi của cuộc đấu tranh trừ bỏ chủ nghĩa cá nhân.


Hồ Chí Minh cho rằng, chống chủ nghĩa cá nhân không phải là "giày xéo lợi ích cá nhân", nhưng trong chủ nghĩa xă hội th́ "mỗi người là một bộ phận của tập thể, giữ một vị trí nhất định và đóng góp một phần công lao trong xă hội. Cho nên lợi ích cá nhân là nằm trong lợi ích của tập thể, là một bộ phận của lợi ích tập thể...".


Chúng ta đang nghiên cứu để hiểu sâu hơn di sản Tư tưởng, Đạo đức Hồ Chí Minh nhằm kế thừa, vận dụng và phát triển vào hoàn cảnh hiện nay, khi chúng ta đang thực hiện đổi mới và mở cửa... Có thế nói, nhiều người trong chúng ta, kể cả một số cán bộ, đảng viên và người có chức, có quyền, đă thực hiện không tốt, thậm chí lăng quên nhiều bài học vỡ ḷng cơ bản mà Hồ Chí Minh nêu lên ngay từ những ngày đầu sau khi cách mạng Tháng Tám thành công và không ngừng nhắc lại cho đến khi Người sắp qua đời. Học lại và nhất là thực hiện cho tốt những bài học ấy là trách nhiệm chính trị, trách nhiệm đạo đức của tất cả chúng ta từ các đồng chí Trung ương đến mọi người dân b́nh thường, để khẩu hiệu "sống, chiến đấu, lao động và học tập theo gương Bác Hồ vĩ đại" không phải là một câu sáo rỗng.


(Theo tạp chí xây dựng Đảng)

 1. HCM kế thừa và phát triển giá trị văn hóa dân tộc và nhân loại

 2. Học tập tư tưởng HCM nghĩa là phải sống và làm việc tốt hơn

 3. Nghiên cứu tư tưởng HCM trong giai đoạn mới

 4. TT HCM về đạo đức CM, cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư.

 5. Tư tưởng HCM về quốc pḥng toàn dân

 6. Tư tưởng HCM về rèn luyện nhân cách Đảng viên Cộng sản

 7. Tư tưởng HCM về tự do tín ngưỡng và đoàn kết tôn giáo

 8. Kiên định MT độc lập dân tộc và CNXH trong thời kỳ đổi mới

 9. Mối quan hệ BC giữa vđ dân tộc và vđ g/c trong tư tưởng HCM

 10. Nhận thức đầy đủ, sâu sắc hơn tư tưởng HCM

 11. Nhận thức đầy đủ, sâu sắc hơn tư tưởng HCM

 12. Tư tưởng HCM về bồi dưỡng thế hệ cách mạng cho đời sau.

 13. Tư tưởng HCM về công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân.

 14. Tư tưởng HCM về đánh giá và sử dụng cán bộ.

 15. Tư tưởng HCM về thanh niên.

 16. Từ TT HCM đối với công tác giáo dục, nghĩ về nền GD hiện nay.


 

Phần mềm dự thi tin học trẻ Hà Nam

Nhóm tác giả: Câu lạc bộ Tin học trẻ THCS Liêm Chính

Thí sinh: Đan Khánh Linh

 

Trở về trang chủ