TUỔI TRẺ THÀNH PHỐ PHỦ LƯ
TỈNH HÀ NAM

"Yêu tổ quốc, yêu đồng bào.      Học tập tốt, lao động tốt.     Đoàn kết tốt, kỷ luật tốt.     Giữ ǵn vệ sinh thật tốt.     Khiêm tốn, thật thà, dũng cảm"

Trang chủDiễn đàn

Giới thiệu chung
Cuộc Đời hoạt động
Những câu nói của Bác
Tư tưởng HỒ CHÍ MINH
Bản Di Chúc
Tác phẩm của  Bác
Phong cách Bác Hồ
Học và Làm
Album Ảnh Bác
Phim tài liệu về Bác
Chuyện Bác Hồ
Nghe chuyện Bác Hồ
Thơ về Bác
Lời bài hát về Bác
Nghe Nhạc về Bác
Hát Karaoke
Hà Nam với Bác Hồ

Soạn: AM 531065 gửi đến 996 để nhận ảnh này

Tư tưởng Hồ Chí Minh về đánh giá và sử dụng cán bộ

Xây dựng đội ngũ cán bộ là một nội dung lớn trong tư tưởng Hồ Chí Minh. Suốt cuộc đời, Người không ngừng chăm lo bồi dưỡng, huấn luyện đội ngũ cán bộ cho Đảng đủ Đức và Tài để phục vụ sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc và xây dựng CNXH.

Theo Người, ''cán bộ là gốc của công việc'', do đó Người yêu cầu ''phải biết rơ cán bộ” và ''hiểu biết cán bộ'' để có kế hoạch bồi dưỡng, huấn luyện, sử dụng phù hợp. Đánh giá đúng cán bộ tức là xác định chính xác ai tốt ai xấu, ai mạnh chỗ nào, yếu chỗ nào, khả năng hoàn thành công việc đến đâu, quan hệ với quần chúng ra sao để từ đó ''t́m thấy những nhân tài mới... những người hủ hoá cũng ḷi ra''.

Cán bộ là con người, v́ vậy người cán bộ luôn chịu sự tác động của hoàn cảnh lịch sử, xă hội nên khi đánh giá cán bộ, Hồ Chí Minh luôn đặt cán bộ trong mối quan hệ toàn diện, nhiều chiều, phát triển và không định kiến ''một người cán bộ khi trước có sai lầm, không phải sẽ sai lầm măi. Cũng có cán bộ đến nay chưa bị sai lầm nhưng chắc ǵ sau này không bị sai lầm? Quá khứ, hiện tại và tương lai của mọi người không phải luôn luôn giống nhau... lúc cách mạng lên cao th́ hăng hái, lúc cách mạng gặp khó khăn th́ đâm ra hoang mang'' hoặc ''nhận xét cán bộ không nên chỉ xét ngoài mặt, chỉ xét một lúc, một việc mà phải xét kỹ cả toàn bộ công việc của cán bộ''. Theo Người, phải lấy tiêu chuẩn để đánh giá ''cán bộ nào, phong trào ấy''. Một người cán bộ tốt phải là người có đủ đức và tài, Hồ Chí Minh chỉ rơ: Đức là đạo đức cách mạng, là cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư; tài là người có khả năng hành động, làm việc mang lại hiệu quả cao. Đức và tài phải thống nhất với nhau trong đó ''Đức là gốc''.

Một điều quan trọng nữa là người đánh giá cán bộ. Để đánh giá đúng, đ̣i hỏi người đánh giá phải công tâm, vô tư, khách quan. Do đó, bản thân người đánh giá cũng phải ''tự sửa ḿnh'' để "nếu không biết sự phải trái của ḿnh th́ không thể nhận rơ cán bộ tốt hay xấu''. Đặc biệt đánh giá cán bộ phải dựa vào dân, lấy ư kiến của dân, đem ra tập thể bàn bạc và đi đến thống nhất.

Đánh giá đúng cán bộ để Đảng có kế hoạch huấn luyện cán bộ v́ ''cán bộ là tiền vốn của Đảng'', ''công việc thành công hay thất bại đều do cán bộ tốt hay kém'', “Đạo đức cách mạng không phải từ trên trời sa xuống. Nó do đấu tranh, rèn luyện bền bỉ hàng ngày mà phát triển và củng cố. Cũng như ngọc, càng mài càng sáng, vàng càng luyện càng trong”.

Sử dụng cán bộ thế nào? Theo Hồ Chí Minh, trước hết phải xác định đúng yêu cầu của công việc, ''công việc yêu cầu cán bộ'' và khi bố trí, sử dụng phải tránh sự thiên vị cá nhân. Dùng người là cả một khoa học và nghệ thuật, do đó, nếu bố trí đúng sẽ phát huy mặt mạnh của cán bộ, thúc đẩy được phong trào và c̣n hạn chế được mặt yếu, mặt dở của họ. Người chỉ ra những khuyết điểm khi sử dụng cán bộ, người quản lư hay mắc phải đó là ''ba ham''. ''Ham dùng người bà con, anh em quen biết, bầu bạn, cho họ là chắc chắn hơn người ngoài. Ham dùng những kẻ nịnh hót ḿnh mà chán ghét những người chính trực. Ham dùng những người tính t́nh hợp với ḿnh, mà tránh những người tính t́nh không hợp với ḿnh''.

Người căn dặn 5 vấn đề mà người cán bộ lănh đạo phải thực hiện khi dùng người:

''Ḿnh phải độ lượng, vị tha th́ mới có thể đối với cán bộ một cách chí công -vô tư, không có thành kiến, khiến cán bộ không bị bỏ rơi''; ''Phải có tinh thần rộng răi, mới có thể gần gũi những người ḿnh không ưa”; ''Phải có tính chịu khó dạy bảo mới có thể nâng đỡ những đồng chí c̣n kém, giúp cho họ tiến bộ''; ''Phải sáng suốt mới khỏi bị bọn vu vơ bao vây, mà cách xa cán bộ tốt''; ''Phải có thái độ vui vẻ, thân mật, các đồng chí mới vui ḷng gần gũi ḿnh''.

Đồng thời, Hồ Chí Minh nhắc nhở phải mạnh dạn cất nhắc cán bộ và thường xuyên luân chuyển cán bộ, chống bệnh ích kỷ, địa phương, kéo bè, chia rẽ phái này phái kia ''phải kết thành một khối không phân biệt, không kèn cựa và giúp đỡ nhau th́ công việc mới chạy”. Trong quá tŕnh sử dụng cán bộ phải thường xuyên đánh giá để kịp thời uốn nắn, sửa chữa khuyết điểm cho cán bộ và bố trí lại cán bộ khi cần thiết.

Thực tế, trong cuộc đời làm cách mạng, Hồ Chí Minh đă để lại cho Đảng ta di sản quư báu đó là khoa học và nghệ thuật về đánh giá và sử dụng cán bộ.

Tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng đội ngũ cán bộ có nội hàm hết sức phong phú nên cần được nghiên cứu ở nhiều phương diện. Song, cần khẳng định: Đánh giá cán bộ, sử dụng cán bộ là cả một vấn đề khoa học và nghệ thuật, và phải luôn ghi nhớ lời Bác dạy: “Công việc thành hay bại đều từ cán bộ mà ra''.

Đ́nh Thanh

 1. HCM kế thừa và phát triển giá trị văn hóa dân tộc và nhân loại

 2. Học tập tư tưởng HCM nghĩa là phải sống và làm việc tốt hơn

 3. Nghiên cứu tư tưởng HCM trong giai đoạn mới

 4. TT HCM về đạo đức CM, cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư.

 5. Tư tưởng HCM về quốc pḥng toàn dân

 6. Tư tưởng HCM về rèn luyện nhân cách Đảng viên Cộng sản

 7. Tư tưởng HCM về tự do tín ngưỡng và đoàn kết tôn giáo

 8. Kiên định MT độc lập dân tộc và CNXH trong thời kỳ đổi mới

 9. Mối quan hệ BC giữa vđ dân tộc và vđ g/c trong tư tưởng HCM

 10. Nhận thức đầy đủ, sâu sắc hơn tư tưởng HCM

 11. Nhận thức đầy đủ, sâu sắc hơn tư tưởng HCM

 12. Tư tưởng HCM về bồi dưỡng thế hệ cách mạng cho đời sau.

 13. Tư tưởng HCM về công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân.

 14. Tư tưởng HCM về đánh giá và sử dụng cán bộ.

 15. Tư tưởng HCM về thanh niên.

 16. Từ TT HCM đối với công tác giáo dục, nghĩ về nền GD hiện nay.

 

Phần mềm dự thi tin học trẻ Hà Nam

Nhóm tác giả: Câu lạc bộ Tin học trẻ THCS Liêm Chính

Thí sinh: Đan Khánh Linh

 

Trở về trang chủ