TUỔI TRẺ THÀNH PHỐ PHỦ LÝ
TỈNH HÀ NAM

"Yêu tổ quốc, yêu đồng bào.      Học tập tốt, lao động tốt.     Đoàn kết tốt, kỷ luật tốt.     Giữ gìn vệ sinh thật tốt.     Khiêm tốn, thật thà, dũng cảm"

Trang chủDiễn đàn

Giới thiệu chung
Cuộc Đời hoạt động
Những câu nói của Bác
Tư tưởng HỒ CHÍ MINH
Bản Di Chúc
Tác phẩm của  Bác
Phong cách Bác Hồ
Học và Làm
Album Ảnh Bác
Phim tài liệu về Bác
Chuyện Bác Hồ
Nghe chuyện Bác Hồ
Thơ về Bác
Lời bài hát về Bác
Nghe Nhạc về Bác
Hát Karaoke
Hà Nam với Bác Hồ

Soạn: AM 531065 gửi đến 996 để nhận ảnh này

Hồ Chí Minh - tiểu sử (nhấn vào đây  để đọc tiểu sử của Bác)

bullet

Thời thơ ấu và thanh niên của Chủ tịch Hồ Chí Minh (1890-1911)

bullet

Chủ tịch Hồ Chí Minh tiếp nhận chủ nghĩa Mác-Lênin và khẳng định con đường cách mạng Việt Nam (1911-1920)

bullet

Chủ tịch Hồ Chí Minh vận dụng, sáng tạo đường lối của Lênin về vấn đề dân tộc và thuộc địa (1920-1924)

bullet

Chủ tịch Hồ Chí Minh sáng lập chính Đảng của giai cấp công nhân Việt Nam (1924-1930)

bullet

Chủ tịch Hồ Chí Minh, tổ chức, lãnh đạo cách mạng tháng tám thắng lợi và sáng lập nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà (1930-1945)

bullet

Chủ tịch Hồ Chí Minh lãnh đạo cuộc đấu tranh giữ vững chính quyền cách mạng và kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược (1946-1954)

bullet

Chủ tịch Hồ Chí Minh lãnh đạo Cách mạng XHCN ở miền Bắc và đấu tranh chống Mỹ xâm lược, giải phóng miền Nam, thống nhất Tổ Quốc (1954-1969)

 

Trang 1  Trang 2   Trang 3  Trang 4   Trang 5   Trang 6   Trang 7       tiểu sử

 

Phần mềm dự thi tin học trẻ Hà Nam

Nhóm tác giả: Câu lạc bộ Tin học trẻ THCS Liêm Chính

Thí sinh: Đan Khánh Linh

 

Trở về trang chủ